Димензии
728 x 90 px
CPM
200 ден.

Насловна + внатрешни.

Формат
Текст
Цена
4.600 ден.
Период
дневно

Димензии
300 х 250
CPM
200 ден.

Насловна + форум + внатрешни.

Димензии
728 x 90
CPM
180 ден.

Насловна + внатрешни.

Димензии
600x300
CPM
600 ден.

Се прикажува само на насловна.

Формат
Оглас
Цена
3.000 ден.
Период
1 недела

Насловна + ИТ Кариера + се споделува 1x на Facebook + LinkedIn + Twitter со назнака [спонзорирано].

Формат
Производ
Цена
3.000 ден.
Период
1 недела

Насловна + ИТ Маркет. Се споделува 1x на Facebook + LinkedIn + Twitter со назнака [спонзорирано].


Минимален закуп: 20 CPM. Цените се без ДДВ. Можност за дополнителни формати.