Avatar img-thumbnail img-circle

Martin Jovanchevski

Мартин Јованчевски е автор соработник на IT.mk. Долгогодишен рецензент на игри, програми и на сè што се осмелува да оди рака-под-рака со дигиталното.

25 published articles